RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ SWAY POLE DANCE STUDIO

 

  1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych, jest Sway Pole Dance Studio Joanna Olejniczak (dalej również jako Sway Pole Dance Studio”) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jesionowej 18, NIP 7812027493 (dalej również jako „Administrator”).

 

2. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Sway Pole Dance Studio?

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) w celu realizacji umowy o świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych łączącej Cię z Administratorem (dalej również jako „Umowa”), obejmuje to w szczególności zapewnienie Tobie możliwości korzystania Sway Pole Dance Studio. 

 

3. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie nam przez Ciebie swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Umowy oraz  uzyskania możliwości korzystania przez Ciebie z Sway Pole Dance Studio.

 

4. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Państwa dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, wgląd do nich ma tylko personel Sway Pole Dance Studio.

 

5. Jak długo przechowujemy  Twoje  dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas trwania Umowy oraz przez okres przedawnienia wynikających z Umowy roszczeń.

 

6. Jakie prawa przysługują Tobie jako osobie, której dane dotyczą?

  1. W każdej chwili posiadasz prawo do dostępu do treści swoich danych, jak i prawo do ich sprostowania (poprawiania).

  2. W sytuacjach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, zrealizujemy również Twoje uprawnienia do: (i) usunięcia danych osobowych, (ii) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, (iii) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych jak i (iv) otrzymania kopii danych.

  3. Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

 

7. Jak możesz się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących prowadzonego przez nas przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz się z nami skontaktować za pomocą wiadomości e-mail na adres studiopoledance.sway@gmail.com